Projekto tikslas – padidinti UAB “Source Bridge” produktyvumą ir konkurencingumą, vykdant eksporto plėtrą. Pareiškėjo įmonės apyvartos didėjimas Lietuvos rinkoje yra lėtesnis dėl ribotos paklausos vietinėje rinkoje, lyginant su užsienio rinkomis. Dėl šios priežasties Pareiškėjo įmonė numato išplėsti ryšius su Vokietijos, Jungtinės Amerikos Valstijų tikslinės grupės atstovais.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „Source Bridge” konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės turimo prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose.

Išaugusios įmonės eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus, aukštos kokybės produktus, prisidės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Kadangi projekto įgyvendinimas užtikrina darbo našumo augimą įmonės mastu, tai projekto įgyvendinimas turės apčiuopiamą teigiamą įtaką informacinių technologijų sektoriaus darbo našumo augimo tempams.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

© 2019 UAB Source Bridge. Visos teisės saugomos.